Dislaimer Sluiten

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van (de informatie op) deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter desondanks niet garanderen dat de op deze website opgenomen informatie te allen tijde foutloos, volledig en/of actueel, deze website altijd 24/7 beschikbaar is of de op de website aanwezige functionaliteiten altijd perfect functioneren. Gezien het voorgaande kunnen door u geen rechten worden ontleend aan deze informatie, tenzij wij dit uitdrukkelijk aan u hebben bevestigd zijn wij niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden op de website of het niet beschikbaar zijn van de website.

Alle intellectuele eigendomsrechten rechten ten aanzien van deze website, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de geplaatste teksten en het geplaatste beeldmateriaal, berusten bij Bouw- en Klusbedrijf Jonkergouw of eventuele derden. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming. Dit betekent onder meer dat het niet toegestaan is de op deze website geplaatste informatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren anders dan ten behoeve van een door u geplaatste boeking en voor eigen gebruik.

Verder attenderen wij u er op dat deze website links bevat naar websites enxinformatie (waaronder reclame-uitingen) van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of betrokken bij de inhoud van deze websites/ informatie van genoemde derden en niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze websites of informatie of de hierbij vermelde diensten of producten.

Vragen/opmerkingen

Indien u, ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van deze website, problemen ondervindt op onze website of vragen heeft over (het gebruik van) de website, neemt u dan contact op met ons via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen c.q. uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden voorvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor zolang dit nodig is. Het bestand wordt ook gebruikt om u verdere mededelingen te doen over ons, onze diensten en/of onze producten, tenzij u bij het verstrekken van uw gegevens aangeeft daartegen bezwaar te hebben.